Περιγραφή θέσης για εθελοντική πρακτική άσκηση

Το εθελοντικό μη κερδοσκοπικό δίκτυο «Διαβάζω για τους Άλλους» προσφέρει μία θέση για πρακτική άσκηση σε εθελοντή που επιθυμεί να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στην οργάνωση και διάδοση των δράσεων εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Ο εθελοντής που θα επιλεγεί θα αναλάβει την ευθύνη:

 • της διαχείρισης της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Προέδρου
 • τη διαχείριση και ενημέρωση της agendas της Προέδρου
 • τηλεφωνικές επικοινωνίες για την επιβεβαίωση των ραντεβού της Προέδρου
 • τη δημιουργία Powerpoint (παρουσίαση του ΔγτΑ σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και χορηγούς)
 • τη σύνταξη αναφορών
 • την υλοποίηση μικρών projects (evets, συντονισμό μεταξύ των εθελοντών)
 • την παρακολούθηση των project και την ενημέρωση της Προέδρου

Απαιτήσεις θέσης

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση και στην επίλυση προβλημάτων καθώς επίσης ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία στη δέσμευση που αναλαμβάνει ο εθελοντής.

Συνθήκες

• Διάρκεια: 3 μήνες, με άμεση έναρξη αρχές Μαρτίου

• Ώρες εργασίας: κατά προτίμηση με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα

Απαραίτητα προσόντα

 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης του χρόνου
 • Ικανότητα συντονισμού και ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών θεμάτων
 • Υπευθυνότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας & συνεργασίας
 • Διάθεση για προσφορά και εξέλιξη

Ο οργανισμός προσφέρει

 • Ομαδικό περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας
 • Απόκτηση εμπειρίας και Βεβαίωση Εθελοντικής Εργασίας
 • Συστατική Επιστολή
 • Μια μοναδική ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην οργάνωση και διοίκηση ΜΚΟ, να γνωρίσουν και να υποστηρίξουν την εσωτερική λειτουργία μιας ανερχόμενης και γρήγορα αναπτυσσόμενης Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας.
 • Διευκρινίζεται ότι η θέση δεν είναι έμμισθη αλλά εθελοντικής πρακτικής άσκησης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email: volunteers@giatousallous.gr έως και την 25/2/2018.

Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, το «Διαβάζω για τους Άλλους» διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης και πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών.