Περιγραφή θέσης για εθελοντική πρακτική άσκηση

Το εθελοντικό μη κερδοσκοπικό δίκτυο «Διαβάζω για τους Άλλους» προσφέρει μία θέση για πρακτική άσκηση σε εθελοντή που επιθυμεί να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στην οργάνωση και διάδοση των δράσεων εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 

Ο εθελοντής που θα επιλεγεί θα αναλάβει την ευθύνη: 

 • Διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ομάδας χορηγιών 
 • Ενημέρωση όλων των excel της ομάδας χορηγιών (Πανελλαδικά) 
 • Συγγραφή Πρακτικών κατά τις εβδομαδιαίας συνάντησης της ομάδας 
 • Συγγραφή Αναφορών 
 • Δημιουργία, συντήρηση και ανανεώση των λιστών με οργανισμούς/ομάδες/χορηγούς 
 • Παρακολούθηση των socialmedia των χορηγών και επικοινωνία με ομάδα socialmedia για την αναφορά των χορηγών σε αυτά 
 • Δημιουργία και ανανέωση των εσωτερικών αλλά και εξωτερικών διαδικασιών της ομάδας χορηγιών 
 • Επικοινωνία με τα τμήματα του Διαβάζω για καταγραφή και ικανοποίηση νέων και επαναλαμβανόμενων χορηγικών αναγκών 
 • Αρχειοθέτηση των εγγράφων της ομάδας 
 • Συγκέντρωση των μηνιαίων reports ανά πόλη 
 • Διόρθωση κειμένων και mail 

 Απαιτήσεις θέσης 

 Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, επίλυση προβλημάτων, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία στη δέσμευση που αναλαμβάνει ο εθελοντής.     

 Συνθήκες 

 Διάρκεια:3μήνες, με άμεση έναρξη αρχές Μαρτίου 

 • Ώρες εργασίας: κατά προτίμηση με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα

 Απαραίτητα προσόντα 

 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office 
 • Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία 
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
 • Οργανωτικές ικανότητες 
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης του χρόνου 
 • Ικανότητα συντονισμού και ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών θεμάτων 
 • Υπευθυνότητα 
 • Πνεύμα ομαδικότητας & συνεργασίας 
 • Διάθεση για προσφορά και εξέλιξη 

Ο οργανισμός προσφέρει 

 • Ομαδικόπεριβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
 • Απόκτηση εμπειρίας και Βεβαίωση Εθελοντικής Εργασίας 
 • Συστατική Επιστολή 
 • Μια μοναδική ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην οργάνωση και διοίκηση ΜΚΟ, να γνωρίσουν και να υποστηρίξουν την εσωτερική λειτουργία μιας ανερχόμενης και γρήγορα αναπτυσσόμενης Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας.  
 • Διευκρινίζεται ότι η θέση δεν είναι έμμισθη αλλά εθελοντικής πρακτικής άσκησης 

Αποστείλετε βιογραφικό και coverletter στο email: volunteers@giatousallous.gr έως και την2/3/2018 με αναφορά ότι πρόκειται για την Ομάδα Χορηγιών. Λόγω άμεσης ανάγκης απορρόφησης προσωπικού, το Διαβάζω για τους Άλλους διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης και πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών