Το Διαβάζω για τους Άλλους είναι ένα εθελοντικό δίκτυο που δημιουργήθηκε το 2015 και έχει στόχο να προσφέρει το αγαθό της ανάγνωσης σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους.

Οι πυλώνες δράσεις του Διαβάζω για τους Άλλους είναι δύο:

– η ηχογράφηση ακουστικών βιβλίων για εντυποανάπηρους (δηλαδή για ανθρώπους που για λόγους υγείας ή άλλους δεν μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους, πχ άνθρωποι με προβλήματα όρασης), και

– η διοργάνωση ζωντανών αναγνώσεων σε γηροκομεία, ιδρύματα παιδικής προστασίας, σε αναλφάβητους στις φυλακές, σε ανθρώπους με κάποια μορφή αναπηρίας που δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο στα χέρια τους, και γενικά σε όλες τις ομάδες ανθρώπων που δεν μπορούν μόνοι τους να χαρούν το αγαθό της ανάγνωσης.


Μέχρι σήμερα, το Διαβάζω για τους Άλλους δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης και τα Χανιά, ενώ είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για να φτάσει το εθελοντικό μας έργο και σε άλλες πόλεις της χώρας μας.