Η Ομάδα Ζωντανών Ατομικών Αναγνώσεων δημιουργήθηκε για ανθρώπους που λόγω προβλημάτων υγείας (πχ μερική ή ολική τυφλότητα, αναπηρίες στα χέρια, τετραπληγία, κτλ) δεν μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους. Για αυτούς τους συνανθρώπους μας, έχουμε δημιουργήσει ειδικές ομάδες εθελοντών οι οποίοι σε σταθερή ροή πηγαίνουν στο σπίτι τους και διαβάζουν αναγνώσματα της επιλογής του ασθενούς (πχ λογοτεχνία, εφημερίδες, περιοδικά, επιστημονικά εγχειρίδια, κτλ). Για λόγους ασφαλείας, κάθε φορά πηγαίνουν από δύο εθελοντές μας στο σπίτι του ασθενούς.
Για την ενεργοποίηση των ομάδων ζωντανών ατομικών αναγνώσεων, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ο ίδιος ο ασθενής ή πρόσωπα της οικογένειάς του, πάντα με τη συγκατάθεση του ασθενούς. Στη συνέχεια, το Διαβάζω για τους Άλλους οργανώνει μια ομάδα εθελοντών, οι οποίοι σε σταθερή βάση και κατόπιν συνεννόησης, πηγαίνει στο σπίτι του ασθενή (ή σε άλλο χώρο, όπως νοσοκομείο ή κλινική) για τις αναγνώσεις. Οι εθελοντές που συμμετέχουν στις ατομικές αναγνώσεις εκπαιδεύονται κατάλληλα για το σκοπό αυτό και, εφόσον το ζητήσουν, λαμβάνουν ψυχολογική καθοδήγηση για το δύσκολο έργο τους.