Η Δράση της Ομάδας Ηχογραφήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και ιδέα που γέννησε το δίκτυο του «Διαβάζω Για Τους Άλλους». Έχει ως κύριο σκοπό την ισότιμη πρόσβαση στη λογοτεχνία, στην πληροφορία και σε κάθε είδους ανάγνωσμα για τα άτομα με προβλήματα όρασης και για κάθε άτομο που ανήκει σε κοινωνικά ευπαθή ομάδα.

Όραμά μας: οι βιβλιοθήκες των ατόμων με προβλήματα όρασης να γεμίσουν με κάθε ανάγνωσμα λογοτεχνικό, επιστημονικό, σχολικό και γενικού ενδιαφέροντος και να πλημμυρίσουν με τις φωνές των εθελοντών μας. Η πρόσφατη αναγνώριση του «Διαβάζω για τους άλλους» από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ως επίσημο διαθέτη προσβάσιμης βιβλιογραφίας, είναι ένα μεγάλο βήμα που μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας.

Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να ηχογραφεί  τόσο λογοτεχνικά, όσο και σχολικά βιβλία για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με προβλήματα όρασης.

Συγκεντρώνουμε και αξιολογούμε τους εθελοντές που με τόση όρεξη θέλουν να ηχογραφήσουν βιβλία για τους συνανθρώπους τους. Συντονίζουμε τους ανθρώπους και τις δράσεις που είναι απαραίτητες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση σε βάσεις βιβλίων, περιοδικών, εκπαιδευτικού υλικού και πληθώρας άλλου υλικού προς ηχογράφηση. Αναζητούμε σημεία ηχογράφησης, δηλαδή studio, τα οποία να φιλοξενήσουν τις φωνές μας και να επεξεργαστούν τα βιβλία μας, ώστε να φτάνουν -στην κατάλληλη μορφή και με τη βέλτιστη ποιότητα- στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης.